Rukavice su novinkou. Je to tvorba na zelanie zákzníkov kedže ma oslovovali s prosbami, či by som k dáždnikom nevedela skrášlit aj nejaké doplnky na zimu.
R u k a v i c e
S dáždniky som začinála, pretože som chcela sa ludia usmievali aj v daždi. Ľudia s mojími dáždnikmy vyčarujú úsmev na tvári aj svojim okoloidúcim.
D á ž d n i k y
O ostatnej mojej tvorbe sa môžte dozvedieť na mojej facebookovej stranke.